[NL] Software ontwikkelmethode MEME

[NL] Software ontwikkelmethode MEME

MEME staat voor Minimum Effort, Maximum Efficiency. Dit ontwikkelmodel gaat uit van de volgende principes:

  • Het opleveren van een product met zo weinig mogelijk functionaliteiten en kwaliteiten in een zo kort mogelijke tijdsperiode.
  • Het ontwijken van de echte benodigheden van de klant om extra kosten aan de kant van de ontwikkelaar te voorkomen.
  • Het opstellen van contracten zodat de ontwikkelaar niet verantwoordelijk is voor het opgeleverde werk.

Om deze principes te handhaven wordt er een requirements document bijgehouden. Dit document mag niet groter zijn dan 1 A4 en moet zo geschreven zijn dat er genoeg ruimte is voor interpretatie. Het projectteam zal veel tijd in dit document moeten steken, omdat het belangrijk is om diverse loop holes te creëren.

Het opleveren van extra functionaliteiten of kwaliteiten wordt als negatief ervaren. De aangestelde MEME Manager zal intimiderend en agressief gedrag moeten vertonen om dit soort praktijken te verminderen.

Veel andere software ontwikkelmethoden gaan uit van de Belbin rollen. MEME gaat echter voor een simpeler concept: SLACKER rollen.

Slacker: Het teamlid wat 39 uur over een probleem nadenkt en het in één uur voor elkaar maakt.

Legende: Het teamlid die alle opgestelde doelen in één avond in elkaar beunt.

Afvoeren: Het teamlid wat na de eerste week van het project al stopt.

Cabaretier: Het teamlid dat het hele projectteam bezig houdt tijdens het slacken.

Kassabon: Het teamlid die voor alle uitjes betaald.

E-mailadres: Het teamlid die alle communicatie regelt.

Regionaal: Het teamlid dat onverstaanbaar rondschreeuwt dat het niet goed gaat.

Deze technieken hebben zich al meerdere jaren bewezen in de industrie (bron nodig).